Coaching

Rob Bernsen coaching en advies begeleidt u in de keuzes die u in uw (werkzame) leven wilt maken.

Dit gebeurt op de socratische wijze vanuit de grondgedachte dat ieder mens in staat is eigen keuzes te maken maar soms behoefte heeft aan een sparringpartner om de richting te bepalen.

Samen zoeken we naar die weg. Er leiden vele wegen naar Rome, wat de juiste weg is verschilt per persoon. Een coach kan je helpen een keuze te maken uit de vele wegen.

Een coachingstrajekt is bedoeld voor degenen die de kracht hebben te onderkennen dat in het leven keuzes moeten worden gemaakt en die keuze ook willen maken.

Juist het onderkennen dat er meer mogelijkheden zijn onderscheidt de mens.

Veel mensen stellen vragen en krijgen daarop een antwoord dat zij goed kunnen plaatsen. De kracht van coaching is om door middel van gebruik van gesprekstechnieken bij de coachee iets in beweging te brengen wat voor hem of haar een nieuw gezichtspunt of nieuwe benadering oplevert. Wanneer een oplossing zelf wordt gevonden zal die meer waarde bieden dan de aangereikte oplossing van iemand die aangeeft hoe hij het zelf zou doen.

Advies

Het ontwerpen van individuele en collectieve arbeidsvoorwaarden is belangrijk voor het werven en behouden van goed gemotiveerde medewerkers. In deze zich snel ontwikkelende maatschappij waarin een belangen conflict ontstaat tussen de wens van de klant voor productie op zijn/haar tijd en van de werknemer om meer invloed te hebben op de werktijden dient het arbeidsvoorwaarden beleid gedifferentieerd te zijn en kunnen we vaak niet verder met standaard oplossingen.

De jarenlange ervaring als cao onderhandelaar en adviseur voor individuele bedrijven uit het grootbedrijf en MKB staan ter beschikking.

Ook het participeren in of adviseren van besturen zowel van profit als van non profit organisaties behoort tot de verworven skills.

quote_startVerwondering is het begin van wijsheid. Socratesquote_end


quote__startDenken, is de ziel die met zichzelf praat. Platoquote__end